اعضای شورای سیاستگذاری

دکتر حسن احدی (استاد تمام روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مرکز آینده پژوهشی)رئیس شورای سیاستگذاری: دکتر محمدرضا پویافرد (مدیر کل آسیب های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین)شورای دبیران کمیته علمی کنگره: دکتر سعید عبدالملکی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)، دکتر حمیدرضا بنفشه (مدیر کل توسعه و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر جهانگیر (معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه)، دکتر محمد امین زارعی (رئیس پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات)، دکتر صالح اصغری(سازمان فضای مجازی دبیر کمیته اجرایی کنگره: دکتر علی قائدنیای جهرمی (مدیر عامل موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش)دبیر کمیته راهبری: دکتر علیرضا منشی