ارکان کنگره

ساختار کنگره:

رئیس کنگره و رئیس شورای سیاستگزاری و برنامه ریزی:

دکتر حسن احدی (استاد تمام روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مرکز آینده پژوهشی)

دبیر کمیته علمی کنگره:  دکتر سعید عبدالملکی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور)

دبیر کمیته اجرایی کنگره:

دکتر علی قائدنیای جهرمی (مدیر عامل موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش)

ارکان کنگره:

الف) شورای سیاست­گذاری و برنامه ریزی کنگره

سایر اعضاء شورا که توسط عالی­ترین مقام سازمان تعیین می­گردند.

الف)کمیته علمی: (با تأیید شورای سیاست گذاری) پیشنهادی:

دکتر سعید عبدالملکی، دکتر محمد حاتمی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر عباسعلی اللهیاری، دکترغلامعلی افروز، دکتر حسن احدی، دکتر حمید رضا حسن آبادی، دکتر غلامعلی افروز،، دکتر علیرضا مهدویان، دکتر حسن پاشاشریفی، دکتر هادی هاشمی، دکتر جواد کاووسیان، دکتر علیرضا احمدیان، دکتر علیرضا محمودیان، دکتر محمود برجعلی، دکتر محمود گلزاری، دکتر ابوالقاسم خوش کنش، دکتر علی محمد نظری، دکتر بهمنی، دکتر محمد نریمانی، دکتر امین رفیعی پور، دکتر سیدمحمد کاظم موسوی، دکتر سیمین حسینیان، دکتر شهناز پورآرین، دکتر احمد برجعلی، دکتر پروین کدیور، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر فردوس قماشچی، دکتر مسعود جانبزرگی، دکتر مستوره صداقت، دکتر رحمت الله نورانی پور، دکتر زهراکار، دکتر مریم صف آرا، دکتر محمد حسن شریفی نیا، دکتر عبدالرحیم کسایی، دکتر فریبرز حمیدی، دکتر خدا مراد  مومنی، دکتر ژاله رفاهی، دکتر طاهره میرساردو، دکتر دکتر رضا تسبیح سازان، دکتر نور محمدبخشایی، ، دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی، دکتر بهمن نجاریان، دکتر مهرعلی زاده، دکتر رضا باقریان، دکتر علی دلاور، خانم مهناز جعفرزاده، دکتر  اسحاق رحیمیان بوگر، دکتر  عبدالجواد احمدی، آقای امید مرادی، دکتر کاظم نعمت اله زاده ماهانی، دکتر شیرعلی خرامین،  آقای بهرام بختیاری سعید،دکتر نوشین پردلان، دکتر صدف خبیجیان، دکتر ولی اله موسوی، دکتر فیروزه غضنفری، دکتر بهرام میرزائیان،  دکتر منصور عبدی، دکتر اقبال زارعی، دکتر مسیب یار محمدی، دکتر مرتضی امیدیان، دکتر جلیل باباپور خیرالدین، دکتر رضا تسبیح سازان، دکتر مختار ملک پور،آقای رحمت رمضانی، دکتر سید کمال صولتی دهکردی، آقای محمد خزاعی، آقای سید عبداله احمدی قلعه، دکتر عبدالکاظم نیسی، دکترعماری، دکترعلی مقدم زاده، دکترکبری حاج علیزاده، دکترصرامی، دکترنورانی، دکترواعظ موسوی، دکترمحمد ابراهیم مداحی، دکتر حمید پور شریفی، دکتررضا عسکری رابری، دکترمریم بختیاری، دکترمریم بهنودی

ج) کمیته های اجرایی:

·        کمیته روابط عمومی، تبلیغات و مستندسازی

·        کمیته آموزش و نشر

·        کمیته پشتیبانی و تدارکات

·        کمیته هماهنگی و ارتباطات