1.
عزیزی نیا م, فیاض ر. الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی. AVA [اینترنت]. 9اکتبر2023 [ارجاع شده 4دسامبر2023];(1). Available from: http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/269