عابد مهدی. “رابطه بین جنسیت و اعتیاد به گوشیهای هوشمند با نقش تعدیل کنندگی اضطراب.”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, no. 1 (اکتبر 16, 2023). دسترسی دسامبر 4, 2023. http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/273.