عزیزی نیا مریم, و فیاض راضیه. “الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, no. 1 (اکتبر 9, 2023). دسترسی دسامبر 4, 2023. http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/269.