حسین زاده فرد رعنا, و فتحی آیت اله. “بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با سلامت روانی - اجتماعی دانشجویان متاهل آزاد اهر”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, no. 1 (اکتبر 7, 2023). دسترسی دسامبر 4, 2023. http://cong2023.ir/index.php/hamayesh/article/view/268.