عزیزی نیا م., و فیاض ر. “الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی”. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, ش 1, Oct. 2023, doi:10.2015/.269.