کاظم پور ن.; روشن م. واکاوی آثار تحولات دیجیتال بر یادگیری. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, n. 1, 5 out. 2023.