(1)
عزیزی نیا م.; فیاض ر. الف نقش موثر سواد رسانه‌ای در امنیت فضای مجازی. AVA 2023.