(1)
حسین زاده فرد ر.; فتحی آ. ا. بررسی رابطه اعتیاد به فضای مجازی با سلامت روانی - اجتماعی دانشجویان متاهل آزاد اهر. AVA 2023.