[1]
بهمنی پ. 2023. مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر‌اساس سبک‌های پردازش هویت با میانجی‌گری اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانش‌آموزان متوسطه دوم. کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها، فرصت ها و راهبردها. 1, 1 (اکتبر 2023). DOI:https://doi.org/10.2015/.265.