برگزار کننده گان و حامیان

برگزار کنندگان:
مرکز آینده پژوهی اعتیاد و خانواده
موسسه کاهش آسیب اجتماعی رویش
موسسه علوم و فنون خوارزمی قشم

 

حامیان:

1.دانشگاه علامه طباطبایی
2.سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
3.وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(دفتر توسعه فناوری و اطلاعات)
4.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دفتر آسیب های اجتماعی)
5.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
6.مرکز ملی فضای مجازی
7.معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
8.وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی)
9.سازمان بهزیستی کشور (دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی)
10.سازمان امور دانشجویان
11.دانشگاه شهید بهشتی(دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی)
12.دانشگاه تهران (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی)
13.دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
14.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
15.دانشگاه الزاهراء
16.دانشگاه فرهنگیان
17.پژوهشگاه فضای مجازی
18.معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی ایران
19.19.
20.سازمان فضای مجازی سراج
21.دانشگاه علامه طباطبایی (دفتر مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی)
22.پلیس فتا
23.بنیاد شهید و امور ایثارگران
24.اداره کل بهزیستی استان تهران
25.اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
26.فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
27.موسسه آموزش عالی ایرانیان
28.دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
29.موسسه آموزش عالی عدالت
30.انجمن مشاوره ایران
31.انجمن صنفی کارفمایی روانشناسان و مشاوران ایران
32.انجمن مطالعات روان درمانی ایران
33.انجمن مددکاری اجتماعی ایران
34.مجموعه مراکز روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
35.انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
36.انجمن روانشناسی انتظامی ایران
37.انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
38.دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
39.رسانه سلامت روان ایران
40.مرکز روانشناسی و مشاوره شیوا
41.انجمن صنفی روانشناسان و مشاوران اعتیاد استان تهران
42.مجموعه روانشناسی وفور
43.سیویلیکا
44.خانه تاب آوری ایران
45.پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس 24