اثربخشی بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری مشارکتی دانشجویان اتاق عمل در واحد درسی جراحی سزارین

  • سارا باقرس 1
  • 1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کنگره ملی فضای مجازی و فناوری های نوین: چالش ها و فرصت ها, دوره 0 شماره 1 (1402)
چاپ شده: 2023-10-06

چکیده

زمینه و هدف:

بازی‌های آموزشی به عنوان یک ابزار مؤثر در ترغیب دانشجویان به یادگیری، شناخته شده‌اند. به منظور سهیم شدن در تحقیقات این حوزه، ما یک بازی مشارکتی به نام "برج سوالات" را توسعه دادیم که از طریق پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات، یادگیری همکارانه را پشتیبانی می‌کند. این بازی از مکانیک و دینامیک موجود در بازی‌های دفاع از برج استفاده می‌کند که زیرشاخه‌ای از بازی‌های استراتژیک است و معمولاً در یک جمعیت آنلاین بزرگ انجام می‌شود.

 

روش تحقیق:

برای ارزیابی تأثیر این بازی بر تعامل و یادگیری دانشجویان، ما 37 دانشجوی سال دوم اتاق عمل را در کلاس جراحی سزارین وارد مطالعه کردیم که این بازی را به طور منظم در کل ترم انجام می‌دادند و سؤالات مرتبط با موضوعاتی را که در دوره خود یاد می‌گرفتند می‌پرسیدند. این بازی در یک فضای دیجیتال با نام مستعار انجام شد. بازیکنان گروه اول می‌توانستند با پرسیدن سوال، برج‌های مجازی بسازند و سایر بازیکنان در گروه دوم با پاسخ دادن به سوالات، برج‌ها را فتح کنند. دانشجویان برای طرح و پاسخ به سوالات در بازی، امتیاز دریافت می‌کردند.

 

یافته ها:

نتایج تحلیل فعالیت‌های دانشجویان نشان می‌دهد که بین تعداد برج‌های ایجاد شده و برج‌های تسخیر شده، یعنی دانشجویانی که به فعالیت در پرسیدن سوالات و به پاسخ دادن به سوالات دیگران پرداختند، همبستگی قوی وجود دارد. دانشجویانی که با بازی‌های دفاع از برج آشنایی داشتند، بیشتر در حمله به برج‌های دانشجویان دیگر (پاسخ به سوالات) شرکت کردند تا ایجاد برج‌های جدید (پرسیدن سوالات). داده‌های پس‌آزمون جمع‌آوری شده از دانشجویان نشان می‌دهد که 91.16٪ از آن‌ها بازی را به عنوان یک ابزار یادگیری مفید می‌دانستند.

 

نتیجه گیری:

نتایج مطالعه نشان می‌دهد که بازی می‌تواند برای تشویق دانشجویان به پرسیدن و پاسخ دادن به سوالات مربوط به مواد درسی استفاده شود. به ویژه برای دانشجویانی که با بازی‌های دفاع از برج آشنایی داشتند، بازی بسیار موثر بود. درصد بالای دانشجویانی که بازی را به عنوان یک ابزار یادگیری مفید می‌دانستند، نشان می‌دهد که این بازی پتانسیل استفاده در دوره‌ها و رشته‌های دیگر را دارد. بنابراین، می‌توان از بازی برج سوالات به عنوان یک روش نوین و جذاب برای ترویج یادگیری مشارکتی در دانشگاه‌ها استفاده کرد.

 

 

کلمات کلیدی: بازی‌های آموزشی دیجیتال، یادگیری مشارکتی، آموزش پزشکی

ارجاع به مقاله
[1]
باقرس س., “اثربخشی بازی آموزشی دیجیتال بر یادگیری مشارکتی دانشجویان اتاق عمل در واحد درسی جراحی سزارین”, AVA, ش 1, اکتبر 2023.

  • دفعات مشاهده مقاله: 67