انجمن علمی مشاوره ایران به جمع حامیان علمی کنگره پیوست

2023-06-05

انجمن علمی مشاوره ایران به جمع حامیان علمی کنگره ملی آسیب شناسی اعتیاد به شبکه های مجازی و گوشی های هوشمند پیوست.در پی اعلام سرکارخانم دکتر اسماعیلیریاست محترم انجمن علمی مشاوره ایران، انجمن علمی مشاوره ایران به جمع حامیان علمی کنگره ملی آسیب شناسی اعتیاد به شبکه های مجازی و گوشی های هوشمند پیوست، این کنگره در تاریخ 7 و 8 آذرماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می گردد.