برگزاری دومین جلسه کمیته راهبری کنگره ملی آسیب شناسی اعتیاد به فضای مجازی و گوشی های هوشمند

2023-05-28

دومین جلسه کمیته راهبری کنگره ملی آسیب شناسی اعتیاد به فضای مجازی و گوشی های هوشمند در محل دفتر مرکز آینده پژوهی برگزار گردید.

9ce27a49-3dff-4ad9-b7d0-bbe534b189551.jp